MarketDirection ― Konsult och helhetsleverantör av NPS-program

Bakgrundsbild
MarketDirection

MarketDirection har lång och bred erfarenhet av att hjälpa företag inom såväl B2B som B2C att öka sin tillväxt genom lojalare kunder genom NPS® samt skapa mer engagerande medarbetare genom eNPS®.

Systemet är mycket driftsäkert och tillsammans med en snabb och flexibel support kan vi hålla en mycket hög servicegrad mot våra kunder.

Johan Laudon, VD

Utmaningen

MarketDirection har som professionella undersökare omfattande behov gällande systemstöd för datainsamling, som är grunden för det vidare arbetet med olika sorters analyser.

Med många typer av kunder och undersökningar har MarketDirection behov av ett flexibelt och anpassningsbart enkätverktyg som ska klara stora undersökningar där inbjudningarna skickas ut med automatik, ”just in time”, på många olika marknader.

Lösningen

MarketDirection såg fördelarna med Survey Generator och började använda verktyget för fler och fler av sina undersökningar.

Allt eftersom behoven förändrades har det också blivit ett antal kundunika anpassningar i form av automatiseringar, integrationer och applikationer.

Resultatet

Med Survey Generator så genomför MarketDirection den datainsamling man vill och har behov av.

MarketDirection genomför i Survey Generator bl a undersökningar med flera hundratusen respondenter i många olika länder och på flera olika språk samtidigt.

Tillsammans har vi tagit fram lösningar för automatisering av hanteringen av respondenter, utskick och resultat.

Redo att sätta igång?

Det är enkelt! Kontakta oss för att skapa ditt konto och kom igång med att bygga enkäter på nolltid.