Tillbaka till kunder

Saco ― Obunden facklig centralorganisation

Saco Kontor
Saco

Sveriges Akademikers Centralorganisation, är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. Saco består idag av 21 självständiga fack- och yrkesförbund och totalt över 700 000 medlemmar.

Med Survey Generator fick vi snabbt in svar på våra medlemmars åsikter i olika aktuella frågor. Medlemmar hör faktiskt av sig och är både imponerade och nöjda med vårt undersökningsarbete.

Evy Berglund, Statistiker

Utmaningen

Saco-förbunden genomför med jämna mellanrum interna undersökningar vad det gäller exempelvis löner, utvärderingar av kurser och avtalsförhandlingar samt vad medlemmarna tycker om aktuella frågor.

Arbetet med pappersenkäter krävde dock mycket manuellt arbete och Saco bestämde sig för att införa modernare metoder i enkätprocessen.

Lösningen

Saco jämförde nästan trettio olika enkätverktyg innan det stod klart att Survey Generator motsvarade deras syften bäst.

Survey Generator sågs som användarvänligt och enkelt, samtidigt som möjligheterna till utveckling var många och att det klarade stora utskick. Saco valde att använda Survey Generator Large med extra administratörer som tillval.

Resultatet

Med Survey Generator har Saco-förbunden sparat både tid och pengar. De slipper den manuella hanteringen, och även rapporteringen har blivit mycket smidigare.

Andra positiva effekter av att använda Survey Generator är att Saco-förbunden använt resultaten från undersökningarna för att få genomslag i media, samt att de skapat en närmare dialog med sina medlemmar.

Vill du veta mer?

Att komma igång med Survey Generator är smidigt, du behöver bara inloggningsuppgifter för att snabbt och enkelt börja skapa enkäter och rapporter.