Vi är ISO-certifierade för informationssäkerhet

Alstra AB har nyligen blivit certifierade och har mottagit sitt ISO 27001:2013 och ISO 27701:219 certifikat inom informationssäkerhet.

Vi upplever att alltfler efterfrågar hur vi arbetar med säkerheten för de uppgifter som samlas in och behandlas i Survey Generator. Då vi till stor del redan arbetar efter de krav som ställs för att bli certifierad ansåg vi att det skulle gagna våra intressenter att vårt arbete blev certifierat efter den mest välkända standarden som finns.

Nu är det tydligt hur vi arbetar med informationssäkerhet och vi hoppas att fler ska välja att använda Survey Generator som systemstöd för enkäter och datainsamling.

Vår målsättning med certifieringen är att vi kommer att kunna arbeta ännu mer strukturerat och målmedvetet mot att information som behandlas i våra system ska vara tillgänglig, riktig och konfidentiell.

Redo att sätta igång?

Det är enkelt! Kontakta oss för att skapa ditt konto och kom igång med att bygga enkäter på nolltid.