API-anpassningar

Hämta och lämna data, besvara frågor, skapa respondenter, bjud in till enkäter m.m.

Till Survey Generator finns det en mängd API:er vilket öppnar riktigt stora möjligheter för dig att skräddarsy dina flöden med:

  • Hur och när respondenter ska skapas
  • På vilket sätt och när en enkätinbjudan ska skickas
  • Vilka händelser som ska leda till att svar sparas i ditt frågeformulär
  • Vilket forum du vill presentera resultatet i

Det finns oändligt med möjligheter med API:et. Till exempel, om du vill att:

  • Din användare ska få en pushnotis i er app med en enkätinbjudan när den har gjort något eller varit aktiv en viss period
  • Ditt CRM-system ska hämta svar från din nöjdhetsenkät och att svaren från de missnöjda kunderna ska generera ärenden för er kundtjänst att följa upp.
  • Du ska kunna presentera ett realtidsresultat från er löpande medarbetarundersökning på varje ledningsgruppsmöte

Här kan du kan själv ta del av vår dokumentation kring API:er: https://developers.surveygenerator.com/

Redo att sätta igång?

Det är enkelt! Kontakta oss för att skapa ditt konto och kom igång med att bygga enkäter på nolltid.