Inloggningssida

Skapa unika inloggningssidor för dina enkäter, när du vill att respondenterna ska kunna logga in till enkäten med användarnamn och lösenord via en önskad webbadress

Anpassa Survey Generator att bättre följa din process. Hur du vill att dina respondenter ska få inbjudningar, logga in till en enkät och identifiera sig är oftast unikt för just ditt företag.

Ett bra alternativ är att du skapar en unik inloggningssida för just din enkät. Inloggningssidan följer samma grafiska profil som din enkät och du kan använda vilka värden du vill som användarnamn och lösenord.

Ett exempel är att du kan använda kundnummer och senaste fakturanumret som inloggningsuppgifter. Då kan du sen på dina kundfakturor be dina kunder att gå till en egen vald sida för att logga in och besvara kundundersökningen.

Multiinloggning

I vissa fall så vill du att en individ ska besvara samma enkät flera gånger. Det kan vara om en person ska besvara enkäten för flera personer i sitt hushåll, en läkare som besvarar en enkät åt sina patienter, eller en chef som ska fylla i uppgifter kring sina medarbetare.

För liknande fall så kan du skapa en multiinloggningssida som en individ loggar in på och får sedan möjlighet att besvara enkäten som ”sina” underrespondenter.

Redo att sätta igång?

Det är enkelt! Kontakta oss för att skapa ditt konto och kom igång med att bygga enkäter på nolltid.